ΑρχικήΕπικοινωνίαΠρόσβασηΣυχνές ΕρωτήσειςΠεριεχόμενα
Επιλογές για ΑΜΕΑ:Enlarge fontsReduce fonts
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε&Τ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύνθετη αναζήτηση
  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Valid HTML 4.01 Transitional
ΝέαΗμερολόγιοΠρόγραμμα ΠροβολώνΕνημερωτικό ΔελτίοΔ. Τύπου
 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
PrintEmailBack

 

 

 

 

Ένα έργο για την
Συμμετοχή των Νέων στην
Υπεύθυνη Έρευνα και
Καινοτομία

 

Tο Ίδρυμα Ευγενίδου και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχουν ως εταίροι στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό έργο με τίτλο IRRESISTIBLE (Including Responsible Research and innovation in cutting Edge Science and Inquiry-based Science education To Improve teacher's ability of Bridging Learning Environments). Το έργο, που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα (Υποπρόγραμμα Επιστήμη στην Κοινωνία), ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2016.

Ο στόχος του έργου IRRESISTIBLE είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (Responsible Research and Innovation-RRI) μέσω δραστηριοτήτων που συνδυάζουν τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης (κέντρα επιστημών/μουσεία) και αποσκοπούν:

  • στον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών σχετικά με την επιστημονική έρευνα σε θέματα αιχμής και
  • στην προώθηση της συζήτησης μεταξύ των μαθητών για θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας.

Αποτελέσματα της Φάσης Ι (Φεβρουάριος 2014 - Απρίλιος 2015)

Στην πρώτη φάση υλοποίησης του έργου, δημιουργήθηκε μια «Κοινότητα Μάθησης» (Community of Learners), στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε από τα μέλη της μια διδακτική ενότητα σε θέματα Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας για την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στην διαδικασία της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας. Μέλη της «Κοινότητας Μάθησης» αποτέλεσαν πέντε εκπαιδευτικοί (ένας εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και τέσσερεις εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), δύο ειδικοί πάνω σε θέματα διδακτικής των Φυσικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, δυο ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης από το επιστημονικό πεδίο της νανοτεχνολογίας και ειδικευμένο προσωπικό από το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ). Καθώς τα μέλη της ομάδας και οι αντίστοιχοι φορείς βρίσκονταν σε διαφορετικές πόλεις (Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Αθήνα), για τις συναντήσεις τους χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας (διά ζώσης και τηλεδιασκέψεις με χρήση εργαλείων web 2.0). To τελικό αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη μιας διδακτικής ενότητας με ενιαία δομή και δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου διδακτικού υλικού ανάλογα με την βαθμίδα (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) στην οποία εφαρμόζεται. Η ενότητα εφαρμόστηκε από τους εκπαιδευτικούς της «Κοινότητας Μάθησης» στις τάξεις τους.

Παράλληλα με την εφαρμογή της ενότητας, οι μαθητές/τριες επισκέφτηκαν την Διαδραστική Έκθεση του Ιδρύματος Ευγενίδου, προκειμένου να επικοινωνήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν από την ενότητα δημιουργώντας εκθέματα, τα οποία θα φωτίζουν τη σχέση μεταξύ έρευνας και κοινωνίας. Κατά τις επισκέψεις παρουσιάστηκαν στους μαθητές εκθέματα σχετικά με εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας και συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν το περιεχόμενό τους. Στην συνέχεια προσωπικό της Διαδραστικής Έκθεσης επισκέφθηκε τους μαθητές στα σχολεία τους και τους παρουσίασε βασικές αρχές σχεδιασμού και ενδεικτικά σενάρια εκθεμάτων. Από την διαδικασία ανάπτυξης των εκθεμάτων προέκυψαν 16 εκθέματα, τα οποία κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την Νανοτεχνολογία και την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία και χαρακτηρίζονται από ποικιλία τρόπων επικοινωνίας του περιεχομένου τους (π.χ. ψηφιακά παιχνίδια και πόστερς, πειραματικές εφαρμογές κ.ά).

Έκθεση IRRESISTIBLE, Ίδρυμα Ευγενίδου (Απρίλιος-Ιούνιος 2015)

Μετά την ολοκλήρωση των εκθεμάτων, η κάθε ομάδα μαθητών παρουσίασε το έκθεμά της στις υπόλοιπες ομάδες σε έκθεση που διοργανώθηκε ταυτόχρονα στο Ίδρυμα Ευγενίδου (σχολεία της Αθήνας) και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο (σχολεία της Κρήτης). Η παρουσίαση έγινε επίσης ανάμεσα σε Αθήνα και Ηράκλειο με χρήση διαδικτυακής κάμερας (Skype). Η έκθεση IRRESISTIBLE παρουσιάστηκε στο γενικό κοινό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων (16 Μαΐου 2015).

Φάση ΙΙ (Μάιος 2015 – Απρίλιος 2016) 

Η δεύτερη φάση του έργου έχει αρχίσει ήδη να υλοποιείται από πέντε νέες «Κοινότητες Μάθησης» που δημιουργήθηκαν. Τον συντονισμό της κάθε Κοινότητας Μάθησης έχει αναλάβει ο καθένας από τους πέντε εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην Α΄ φάση του έργου. Στο πλαίσιο της κάθε Κοινότητας Μάθησης πέντε έως δέκα εκπαιδευτικοί θα συζητήσουν διά ζώσης ή/και μέσω τηλεδιασκέψεων τις βασικές αρχές του διδακτικού υλικού που αναπτύχθηκε στην πρώτη φάση, οι οποίοι με τη σειρά τους θα το εφαρμόσουν στις τάξεις τους. Οι διδακτικές ενότητες που θα εφαρμοσθούν είναι:

  • Εφαρμογές Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ελλάδα).
  • Πλαστικά – Καταστροφή των Ωκεανών (Γερμανία).
  • Υγιής ανάπτυξη και μητρικό γάλα (Ολλανδία).

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ενοτήτων προβλέπονται επισκέψεις διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως στο Ίδρυμα Ευγενίδου ή σε ερευνητικά ιδρύματα (π.χ. Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας). Μετά την εφαρμογή της ενότητας, οι μαθητές θα κληθούν επίσης να παρουσιάσουν όσα έμαθαν κατασκευάζοντας διάφορα εκθέματα, που θα παρουσιαστούν πάλι από τους ίδιους τους μαθητές σε ανοιχτή εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο.

Στην έναρξη της δεύτερης φάσης πραγματοποιήθηκαν δύο διά ζώσης συναντήσεις με όλους τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετείχαν στη Β΄ φάση (μία συνάντηση στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όπου συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Αθήνας και μία συνάντηση στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, όπου συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Κρήτης).

Περισσότερες πληροφορίες

www.irresistible-project.eu

http://irresistible-greece.edc.uoc.gr/

facebook.com:irresistible-project-Greece

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Χριστίνα Τρουμπετάρη, τηλ.: 210 9469626, email: ctroumpetari@eef.edu.gr
Γιάννης Αλεξόπουλος, τηλ.  : 210 9469626, email: jalexopoulos@eef.edu.gr

 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ © 2007Λ. Συγγρού 387 - 175 64 Π.ΦΑΛΗΡΟ - Τηλ: 210 9469600 - Fax:210 9417372 - Email:admin@eugenfound.edu.grΌροι ΧρήσηςΔικαιώματα